A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маловисторопський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області

Звіт керівника 2022-2023

Дата: 10.07.2023 09:58
Кількість переглядів: 156

 

УКРАЇНА

МАЛОВИСТОРОПСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Ювілейна, 10 , с. Малий Вистороп Лебединський район  Сумська обл., 42243, тел.  (05445)36-2-40,

E-mail:mvnvkt@ukr.net

 

ЗВІТ
директора Маловисторопського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Лебединської міської ради

Сумської області

про роботу педагогічного колективу

за 2022-2023 навчальний рік
 

Шановні колеги, батьки, учні!

Закінчився навчальний рік, тому звітні збори, які вже стали традиційними – це час підведення певних підсумків у роботі колективу школи, учнів та й безпосередньо директора на посаді протягом 2022-2023 н. р.

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55 ми проводимо загальні збори. Для проведення зборів, ми керуємося діючим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (із змінами), Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178
         Безпечне освітнє середовище.

     Керуючись положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною державною програмою «Освіта», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», Концепцією «Нова українська школа» у 2022-2023 н. р. адміністрація та педагогічні працівники   Маловисторопського ЗЗСО І-ІІІ ступенів продовжили свою роботу над науково-методичною проблемою: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчого та інтелектуального розвитку здобувачів освіти», що сприяло досягненню мети освітнього процесу: формування конкурентно-спроможної, соціально-активної, культурної та духовно багатої особистості здобувача освіти.

 В 2022-2023 н.р. перед закладом поставлений новий виклик - організація освітнього процесу в умовах правового режиму під час  воєнного стану. Першочерговим завданням було облаштування найпростішого укриття відповідно до вимог чинного законодавства:

1. Наказом по закладу освіти системою оповіщення встановлено «Три протяжні дзвінки»; розроблено та затверджено алгоритми дій на випадок повітряної тривоги для педагогічних працівників, молодшого обслуговуючого персоналу, здобувачів освіти. Функціонує штаб безпеки, обов’язки членів штабу безпеки затверджені наказом по закладу освіти.

2. Забезпечена можливість безперервного перебування в ньому населення впродовж не менше 48 годин.

3.         Забезпечили місцями для сидіння: лавками,  стільцями, ліжками.

4.         Забезпечили ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) водою.

5.         Забезпечили контейнери для зберігання продуктів харчування найпростішого укриття.

6.         Забезпечили резервним штучним освітленням (7 ліхтарів);

7.         Забезпечили засобами надання медичної допомоги;

8.         Обладнали шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

9.         Висота приміщень об’єктів: дверних отворів, виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій відповідає нормам чинного законодавства.

10.       Отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (оббиті залізом);

11.       Основні приміщення, призначені для укриття населення, обладнані природною вентиляцією;

12.       Забезпечили електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу. За відсутності каналізації найпростіше укриття має окреме приміщення для встановлення виносних баків для нечистот;

13.       Приміщення захищене від негативного впливу ґрунтових та поверхневих вод.

14.  Створено освітні осередки для учнів 1-4 класів та учнів 5-9 класів, дошкільного відділення.

         З метою освоєння учнями прийомів дій у небезпечних та надзвичайних ситуаціях природного, техногенного та соціального характеру; розвитку знань основних заходів захисту (у тому числі в галузі цивільного захисту) та правил поведінки в умовах небезпечних та надзвичайних ситуацій у січні 2023 року  був створений кабінет безпеки: наказом по закладу освіти визначено приміщення де облаштовано Кабінет безпеки, затверджено Положення про кабінет безпеки. Інформацію про кабінет безпеки розміщено на офіційному сайті закладу.

       Протягом року зі здобувачами освіти 1-9 класів були проведені бесіди з питань дотримання техніки безпеки під час надзвичайних ситуацій та зафіксовані в класних журналах.

Враховуючи вищевикладене були вжиті вичерпні заходи щодо забезпечення безпечних умов для перебування людей в закладі освіти.

 

Освітня діяльність закладу.

 

   Освітній процес у Маловисторопському ЗЗСО І-ІІІ ступенів у 2022-2023 н.р. був організований у змішаній формі. Протягом року діяла програма «Шкільний автобус»: здійснювалося підвезення здобувачів освіти з напрямків с. Гарбузівка-с. Яроші та с Залізничне. Упродовж 2022-2023 навчального року робота педколективу була спрямована на формування ключових компетентностей та наскрізних умінь передбачених Концепцією «Нова українська школа». Велика увага у закладі освіти приділялась охопленню дітей навчанням.  У навчальному році кількість здобувачів освіти 67, вихованців ЗДО – 16, до 1 класу прийшло 5 учнів. 

   У 2022-2023 н. р. у 19 класах закладу освіти навчалося 67 учнів, які закінчили навчальний рік із такими результатами:

на високому рівні (10-12 балів) – 9 учнів

на достатньому рівні (7-9 балів) – 19 учнів

на середньому рівні (4-6 балів) – 29 учні

на початковому рівні (1 – 3 бали) – 10 учнів

Якісний показник – 41%

У закладі освіти створені умови для інклюзивного навчання.

У 2022-2023 н. р. відбувалася реалізація Концепції НУШ у 5 класі. Педагогічною радою був визначений адаптаційний період для учнів 5 класу. Усі вчителі, які викладали у 5-му класі(НУШ), у  2022 року пройшли відповідні курси. Також вчителі та адміністрація школи постійно відвідували методичні онлайн-заходи  СІППО з питань впровадження НУШ у 5-6 класах.

У закладі освіти сформований  та щорічно оновлюється банк даних «Обдаровані діти», створені необхідні умови для розкриття потенціальних можливостей дітей.

         Цілеспрямовано проводилася позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію здобувачів освіти у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Всього по закладу освіти  54 учасники І етапу олімпіад. Найбільше взяло участь у олімпіаді  з біології (7 учасників), вчитель Кулініч Н.Г. З  інформаційних технологій та економіки олімпіада зовсім не проводилася за відсутності 10 та 11 класів.

          Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом має стати забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя. З цією метою оновлений стенд «Маршрут здоров’я», де розміщені рекомендації для учителів та здобувачів освіти щодо розвитку фізичного стану, контролю психічного стану, створення комфортного освітнього середовища в умовах воєнного стану.

            Одним із пріоритетів виховної роботи в 2022-2023 навчальному році є надання здобувачам освіти знань з основ безпеки, ознайомлення їх з важливими для збереження здоров’я та життя правилами дій в певних ситуаціях. На початку навчального року здобувачі освіти були ознайомлені з алгоритмом дій під час повітряних тривог, проведені бесіди про мінну безпеку «Обережно, міни!», відбулась зустріч з працівниками ДСНС, які ознайомили присутніх з безпечною поведінкою в умовах воєнного стану.

            У своїх планах виховної роботи класні керівники передбачили виховні заходи щодо протидії булінгу, запобіганню домашнього насильства, запобіганню та протидії торгівлі людьми, профілактики шкідливих звичок та девіантної поведінки.

            На початку навчального року педагоги ознайомилися з Наказом № 527 від 06 червня 2022 року «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» та обговорили шкільний План національно-патріотичного виховання, в якому перевага надається формуванню рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України. У цьому напрямку оновлені патріотичні куточки, які демонструють моральну стійкість, витримку, силу волі та твердість духу українського народу.

            У напрямку ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави проведені такі заходи: Перший урок «Ми українці: честь і слава незламним!» (1-9 класи), виставка дитячого малюнка до  Міжнародного дня миру «Мир очима дітей» (онлайн) (1-9 класи), Уроки звитяги з нагоди Дня захисника і захисниць України (1-9 класи), марафон виховних заходів до Дня Збройних Сил України «Нам буде важко, але соромно не буде ніколи» (1-9 класи), взяли участь у акції «Подякуй військовим», у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності «Твій дім» (7-9 класи), пройшли виховні години до Дня української писемності та мови, взяли участь у акції «Новорічні вітання захисникам» (1-9 класи), акція “Зігрій Захисника!” (збирали шкарпетки для ЗСУ), загальношкільна лінійка “Аеропорт — приклад стійкості українського народу”, загальношкільна лінійка до Дня Соборності України “Україна понад усе! Соборна! Вільна! Нескорена!”, до Дня пам’яті жертв Голокосту був проведений Урок пам’яті “Пам’ятаємо трагедію знищення єврейського нації”, до Дня пам’яті подій під Крутами  провели бесіди “Крути. Народини нового українця”, благодійна акція “З вірою в серці” (організований збір продуктів для потреб ЗСУ), до Дня єднання проведені виховні заходи на тему “Єднаймося для боротьби з окупантами”; до Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні був проведений цикл виховних заходів “Небесна Сотня у наших серцях”, до Міжнародного дня рідної мови проведена урочиста лінійка “Плекаймо українську!”, до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля був організований перегляд відеофільму “1986. Чорнобиль”, до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом проведений Урок-реквієм “Їх обпалювала полум’ям війна”, До дня Європи проведені виховні заходи “Україна — європейська країна” (1-4 класи), квест “Ми виборюємо європейське майбутнє” (5-9 класи), з метою виховання гордості за приналежність до величної нації був проведений флешмоб “Вишиванка — код нації”. До Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України була оформлена інсталяція “Україна переможе!” та пройшов загальношкільний Урок пам’яті. Протягом семестру оновлювався Подячний скрапбук “Дякуємо ЗСУ!”, малюнки з якого відправлялися Захисникам і Захисницям.

            У напрямку ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей була проведена виставка дитячого малюнка «Тато – моя фортеця» (1-9 класи) до Міжнародного дня батька. Проведені виховні бесіди: «Людина – не товар»  (9 клас), « Щоб не згасло родинне вогнище» (7 клас), «Наша шкільна родина» (8 клас), «Обернись, навколо тебе люди» (6 клас), «Родина, родина – від батька до сина» (5 клас), виставка малюнків «Я і моя родина» (1-4 класи). До Міжнародного дня людей з інвалідністю проведені бесіди «Безбар’єрна комунікація», «Інвалідність – не вирок».  Неодноразово були проведені збори продукції та речей на потреби ЗСУ, родини взяли участь у благодійному ярмарку “До світлого дня зі світлими вчинками” (напекли великодніх смаколиків, пасок, нафарбували яєць), гроші від продажу продукції були перераховані на потреби ЗСУ. З метою збереження традицій нашого народу було проведено свято “Щедра кутя”; до Дня Соборності України батьки профінансували великий коровай, яким пригощалася шкільна родина,  до Дня української жінки здобувачі освіти виготовили вітальні листівки для мам та бабусь, старшокласники об’єдналися у флешмобі “Подякуй мамі!”. З метою підняття ролі родини в житті освітнього закладу була проведена благодійна виставка “Висторопське писанкарство”, до Дня Матері проведені бесіди “Мамо, тобі низесенько вклонюсь”, до Міжнародного дня сім’ї проведені виховні заходи “У родинному колі” , оформлена виставка “Моя родина”. Батьки профінансували козацький куліш, яким пригощалися учні у день легкоатлетичних змагань, організували “солодкий стіл” на Свято останнього дзвоника.

          У напрямку ціннісного ставлення до природи класні керівники та класоводи провели виховні заходи до всесвітнього дня захисту тварин «Тварини теж плачуть» (5 клас), селфі з улюбленцем (1-9 класи), «Тварини на фронті» (8 клас). Протягом семестру проведені бесіди  «Природа потерпає від війни» (9 клас), «Відвоюємо, відсадимо, відновимо» (7 клас), виставка малюнків «Осінь пензлика взяла» (1-4 класи), були оформлені фотозони «Осінь завітала в Україну», «Зимонька білесенька». Всі бажаючі взяли участь у Всеукраїнській акції «Торбинка». Не забули вихованці про зимівлю птахів, тому напередодні канікул почепили годівнички  у шкільному фруктовому саду. Пройшли акції “Посади дерево — дихай вільніше”, “Квітуй, моя Земле!” (підготовка земельних ділянок під посівів квітів), “Приберемо рідну землю від сміття”. Працівники школи взяли участь у весняній толоці, прибравши шкільне подвір’я та територію біля місцевого меморіалу. З метою виховання в учнів дбайливого ставлення до тварин Душко Альбіна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку “Зоологічна галерея”. В освітньому закладі запроваджено програму “Сортуй сміття!”, зібрана макулатура передана до пункту збору сировини. У кабінеті педагога-організатора знаходиться ящик для збору використаних батарейок. До Дня Землі проведена загальношкільна  виховна година “Що ми залишаємо нашим нащадкам”.

            У напрямку ціннісного ставлення до праці класні керівники та класоводи проводили роботу щодо виховання бережливого ставлення до збереження особистого та шкільного майна, виховували повагу до праці людей, які створюють комфортне освітнє середовище, сприяли залученню учнів до виготовлення сувенірів для військових, Шило А. В. регулярно проводив гурток із різьблення по дереву.

            У напрямку ціннісного ставлення до культури і мистецтва був проведений флешмоб «Вчителі, вчителі – наші другі батьки» онлайн (1-9 класи), протягом семестру оформлялись фотозони. До дня Святого Миколая та з нагоди новорічних свят класні керівники та класоводи провели цікаві виховні заходи: виховна година «Екскурс в історію до Дня Святого Миколая «Я прошу у Миколая …»» ( 7 клас), година спілкування «Святий Миколаю, благаю про мир» (8 клас), святковий вогник «З Миколаєм – до Перемоги!» (9 клас), виховна година «Святий Миколай, до слухняних діток завітай!» (1 клас), виховний захід «Святий Миколай, до нас у клас завітай!» (2 клас); чайні вечірки “На гостині у святого Валентина” (1-9 класи), постійно проводились тематичні виставки дитячого малюнку, на всі свята та дні історичних подій були оформлені інформаційні куточки або фотозони, проведені флешмоб “Вишиванка — код нації”, виставка “Висторопське писанкарство”. Протягом семестру здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнських та обласних виставках дитячого малюнку.

            У напрямку ціннісного ставлення до себе класоводи та класні керівники зосередили увагу на збереженні життя та здоров’я вихованців в умовах воєнного стану. Проведений Тиждень безпеки дорожнього руху, у рамках якого учасники освітнього процесу ознайомилися з правилами поведінки на дорозі під час воєнного стану. Виховні заходи в рамках Тижня безпеки життєдіяльності були спрямовані на попередження дитячого травматизму «Обережно, невідомий предмет» (6 клас), «Не бери сірник до рук, хай вогонь вам буде друг!» (4 клас), «Територія біля водойми – не майданчик для гри» (8 клас).  Апанасенко Софія, учениця 9 класу, взяла участь у конкурсі творів-есе «Я маю право». Пройшла акція «16 днів проти насилля», протягом якої проведені виставка малюнків «Ми проти насилля»; бесіди «Булінгу, ні!», «Не допускаємо домашнього насилля!», «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе». Проведений Тиждень безпеки дорожнього руху, у рамках якого були організовані виховні заходи : оформленний тематичний скрапбук “Світлофор” (4 клас); бесіда «Безпечна дорога додому» (7 клас); гра “Упізнай дорожній знак”  (1 клас), практичне заняття «Азбука доріг» (4 клас), вікторина «Знавці правил дорожнього руху» (9 клас),   калейдоскоп загадок “Безпека дорожнього руху” (3 клас), Єдиний національний урок «Безпечна дорога додому» в рамках національного проекту «Безпечна країна» (1-9 класи),  Бесіда «Правила безпеки на велосипеді» (6 клас),  Виховна година «Дорожній рух — наш друг» (2 клас), бесіда «Безпека на дорозі у воєнний час» (5 клас).  Виховні заходи в рамках Тижня безпеки життєдіяльності були спрямовані на попередження дитячого травматизму:  вікторина з основ здоров’я “Я вдома” для учнів 1-4 класів, виставка малюнків «Моя безпека» (5-7 класи),  бесіда для учнів 9 класу “Техніка безпеки понад усе! Як зберегти життя в умовах воєнного часу”, гра “Добрий і злий сірничок” для учнів 1 класу, міні-лекторій «Цінуй своє життя» для учнів 7 класу, заняття в Кабінеті безпеки “Дивись під ноги!” для учнів 2 класу,  бесіда для учнів 8 класу: “Безпека для дітей і дорослих”,  рольова гра для учнів 6 класу: “Правила поведінки у надзвичайній ситуації”,  заняття в Кабінеті безпеки для учнів 3 класу: “Знай Правила безпеки!”,  бесіда для учнів 4 класу: “Мої дії при виникненні надзвичайної ситуації”,  вікторина для учнів 5 класу “Правила безпеки”. За окремим планом був проведений День цивільного захисту, протягом якого здобувачі освіти закріпили навички евакуації до укриття, мали можливість власноруч виготовити ватно-марлеві пов’язки, повторили алгоритм дій в умовах воєнного стану. Протягом семестру проводились бесіди з мінної безпеки. З метою пропагування здорового способу життя були проведені спортивні змагання “До здоров’я спільний рух бойовий гартує дух” (до Всесвітнього дня здоров’я) та змагання з легкої атлетики “Незламна нація”. Душко Альбіна, учениця 7 класу, взяла участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку “Олімпійський дух: історія і сьогодення”.  До Дня захисту дітей проведений флешмоб “До школи з улюбленою іграшкою”. З метою профілактики правопорушень до освітнього закладу була запрошена інспектор сектору ювенальної превенції ГУНП у Сумській області Криницька Т.О., яка провела бесіди з учнями. До Всесвітнього дня без тютюну класні керівники та класоводи провели бесіди “Куріння шкодить здоров’ю”, оформлена виставка дитячого малюнку.

 

Забезпечення  кваліфікованими педагогічними кадрами.

 

         У 2022-2023 навчальному році Маловисторопський ЗЗСО був забезпечений кваліфікованими кадрами. На посаду вчителя англійської мови був зарахований Кас’ян С.В.  Нажаль залишилась вакантною посада практичного психолога.  Залучений до роботи був вчитель-сумісник Павлов А.О - музичне мистецтво та вчитель-сумісник Гусак О.О.-інформатика. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% вчителів володіють комп’ютерними технологіями та використовують їх у роботі.

           Педколектив школи налічує 16 педагогічних працівників, серед яких 7 мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 - педагогічне звання «Старший учитель». Це Бондаренко Ю.Б., учитель фізики; Бондаренко Н.В., учитель  математики; Гусак Б.В., учитель української мови та літератури; Авраменко Р.В.,учитель історії, Коваленко Т. Л., учитель зарубіжної літератури; Шило А. В., учитель фізичної культури., Корж Г. О., учитель початкових класів. 2 вчителі мають І категорію, 4 учителів мають ІІ категорію, 3- спеціалісти.

    Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності є щорічна атестація педпрацівників. У 2022-2023 н. р. працювала атестаційна комісія. На підставі протоколу засідання атестаційної комісії № 4 від 30.03.2023 присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вчителю початкових класів Шейчиній Л.В.; порушити клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради про підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель» учителю української мови та літератури Гусак Богдані Вікторівні, учителю фізики Бондаренку Юрію Борисовичу; учителю початкових класів Корж Ганні Олексіївні.
       За 2022 – 2023 н. р. курсову перепідготовку при СОІППО пройшли всі педагогічні працівники ЗЗСО згідно затвердженого Плану.

         Школа має власний сайт, на якому висвітлюється життя закладу освіти, та відбувається соціальне партнерство з батьками учнів.        У закладі освіти діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. 

    До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних  методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.

       Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу освіти дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на достатньому рівні.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів

та педагогічних працівників.


         Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі освіти, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

 

• інвалідів – 1;
• дітей з малозабезпечених сімей – 15;
• дітей з багатодітних родин – 20;

• дітей учасників АТО та ООС – 3;

        Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після змін соціального статусу  дитини.

       Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу закладу освіти.  У 2022-2023 н. р. Камчатка А., учениця 7 класу отримала солодкий подарунок до свята Нового року від Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради та спортивну форму.

         Адміністрацією скоординовано річний план роботи закладу освіти, план виховної роботи класних керівників, план Ради школи, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

         На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт закладу освіти. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду.

        Медичне обслуговування здобувачів освіти та працівників закладу освіти організовано відповідно до нормативно-правової бази. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі освіти формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по закладу освіти. Всі працівники закладу освіти щорічно проходять поглиблений медичний огляд  за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні та ДВ проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду працівниками фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри Василевич С.А.  До посадових обов’язків якої входить контроль за станом здоров’я дітей,вчасністю проходження ними обов’язкових медичних оглядів по допуску до занять з фізичної культури.

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу освіти. Наказом по закладу освіти призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи; громадський інспектор з охорони праці.

         На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів класні керівники проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі із здобувачами освіти перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі освіти в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу освіти розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед здобувачів освіти, можна відмітити, що в закладі освіти здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За минулий навчальний рік не зафіксовано жодного випадку виробничого травматизму учасників освітнього процесу. В закладі освіти розроблено низку заходів щодо попередження травматизму здобувачів освіти, проведена відповідна робота з учителями.        

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю,

співпраця з громадськими організаціями.


         Виховання здобувача освіти в закладі освіти і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

    Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Упродовж  2022-2023 навчального року зареєстровано 4  звернення, з яких:                        

-     1 звернення  стосувалося організації харчування;

-     1 звернення стосовно придбання бензопили для топкової;

-     1 звернення стосовно умов праці кочегарів;

-     1 звернення стосовно ремонту покриття підлоги в найпростішому укритті.

 

        Всі звернення були розглянуті у передбачений законом термін, питання були розв’язані позитивно.

 

                Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.

          У навчальному закладі наявні кабінети з різних предметів. Вони облаштовані необхідними матеріалами та забезпечені обладнанням. Початкова школа має забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства та Державного стандарту початкової освіти. Кожного року вивчаємо потреби у забезпеченні і надсилаємо листи до Управління освіти, молоді та спорту Лебединської міської ради. У закладі є  комп’ютерний клас, але комп’ютери частково відповідають вимогам. У цьому році, відповідно до програми «Кожному вчителю по комп’ютеру» було отримано 5 ноутбуків та 2 ноутбука від UNICEF. Крім того адміністрація закладу подала Клопотання про ремонт підлоги у найпростішому укритті. Велика робота була проведена під час підготовки до нового навчального року. Приміщення закладу освіти було пошкоджене внаслідок збройної агресії російської федерації. Пошкоджень зазнав і шкільний автобус.

 За бюджетні кошти виконано:

- ремонт вивідної труби твердопаливної котельні;

- заміна  металопластикових вікон у  кількості 32 шт.

 За сприяння благодійного фонду «Людина в біді» була проведена заміна метало-пластикових вікон у кількості 23 штуки. За сприяння даного фонду учні закладу отримали канцелярські набори.

Крім того, за рахунок місцевого бюджету придбано господарчі товари, санітарно-гігієнічні засоби та засоби дезінфекції, витратні матеріали для бензокосарки, канцелярські товари, заправки катриджів, надані матеріали для облаштування ПРУ.

         Процес удосконалення матеріально-технічної бази триває поступово та покликаний створити комфортні умови та сприятливе освітнє середовище.

Отже, пріоритетними напрямками нашої роботи у 2023/2024 навчальному році є:

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

- упровадження концептуальних засад Нової української школи;

- створення освітнього середовища, вільного від будь яких форм насильства та дискримінації;

- забезпечення відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

- створення сприятливого психологічного клімату в колективі;

- формування високого рівня вихованості та ціннісних ставлень учнів;

- розробка ефективної моделі внутрішкільного моніторингу освітнього процесу;

- оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

- розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчити учнів учитися);

- оптимізація шкільної освіти шляхом удосконалення технологій

дистанційного навчання;

- активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

- виховання потреби здорового способу життя;

- розвиток громадянськості учнів через органи шкільного самоврядування

- оптимізація співпраці педагогів та батьків;

- надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

- соціально-психологічна адаптація соціально вразливих категорій учнів.

 

Інформація
про кількість здобувачів освіти та класів
у Маловисторопському ЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

Маловисторопський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Усього у закладі освіти

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1–4 класи

5–7 класи

8–9 класи

1–9 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

4

28

3

23

2

16

Усього класів:          9

Усього класів:   9

Усього учнів школи:           67

Усього учнів:   67

Середня наповнюваність: 7

Середня наповнюваність: 7

 

 

 

Дані
про рух здобувачів освіти протягом навчального року

Класи

1

2

3

4

Усього

5

6

7

8

9

Усього

Разом

Кількість класів на паралелі

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

9

Кількість учнів на початок нового навчального року

5

8

9

7

29

5

9

10

9

7

40

69

Прибуло учнів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вибуло учнів

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

2

Кількість учнів на кінець навчального року

5

7

9

7

28

5

9

9

9

7

39

67

 

 

 

 

Дані
про кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників

16

З них:

 

  • учителів

14

  • практичних психологів

0

  • педагогів-організаторів

1

  • керівників гуртків

0

Усього обслуговуючого персоналу

14

Усього працівників

30

З них працює за сумісництвом

2

 

 

Дані
про якісний склад педагогічного колективу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

молодший спеціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

спеціаліст

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

старший учитель

учитель-методист

вихователь-методист

практичний психолог — методист

педагог-організатор — методист

Кількість педагогічних працівників

2

1

10

3

3

4

2

7

7

0

0

0

0

 

Дані
про вік членів педагогічного колективу

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31–40 років

41–50 років

51–55 років

Більше 55 років

Кількість педагогічних працівників

5

2

4

1

4

 

 

Дані
про педагогічний стаж працівників

 

Педагогічний стаж працівників

до 3 років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

Кількість педагогічних працівників

2

3

4

3

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора